Převézt nábytek či jakékoliv vybavení z bodu A do bodu B není žádný problém